Endringer

9 innlegg

NB! Endringer i programmet.

Velkommen til høsttur søndag 24/10 i Handelandsdalen. Start ved parkeringsplassen oppforbi Handeland gard kl.13.00.Pølser blir kjøpt inn. Nb!Ingen samling i Uskedalen kl 17.00! Delt samling hos. Fam. Eskeland 28.10 år ut.

Velkommen til høsttur søndag 24/10 i Handelandsdalen. Start ved parkeringsplassen oppforbi Handeland gard kl.13.00.Pølser blir kjøpt inn. Nb!Ingen samling i Uskedalen kl 17.00! Delt samling hos. Fam. Eskeland 28.10 år ut.

Familiemøte i Gamleskulen i Uskedalen

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til søndagens familiemøte i Uskedalen Gamleskule. (Møtet er altså flyttet fra Malmanger skule i Rosendal). Tidspunktet blir det samme: søndag 7. februar kl. 17.00. Velkommen!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til søndagens familiemøte i Uskedalen Gamleskule. (Møtet er altså flyttet fra Malmanger skule i Rosendal). Tidspunktet blir det samme: søndag 7. februar kl. 17.00. Velkommen!