Legg av byrdene.

Jeg  har noen ganger vært med på Nuten opp som er et motbakkeløp. Hver deltaker skal ha en sekk som ikke skal veie mindre enn 2.5 kg. Dersom noen går med tyngre sekk så synker tempoet.høst09 050 (250 x 375)

Jesus har en klar oppfordring til oss: legg av byrdene! Kom til meg du som har tung sekk, less av hos meg da vil tempoet ditt øke.

Vi har så lett å bære på byrder vi  ikke trenger å bære på. Hvilke byrder bærer vi?

Vi har tre slags byrder:

  1. De byrdene som omstendigheten og andre legger på oss.  Det kan være folks forventninger til alt det vi bør gjøre.
  2. De byrdene som vi legger på oss selv. Eks.; Nå er det snart jul. Hvor perfekt skal vi ha det til jul?
  3. De byrdene Gud legger på oss.  Les Matt 11. 28-30. De  byrdene Gud legger på oss gir han oss all kraft og hjelp til å bære. Noen av byrdene kan utvikle oss og skape avhengighet til Ham.Vi blir da åndelig sterkere.

Motstanderen djevelen ønsker å ødelegge oss. Han vil ha oss til å miste troen på Jesus. Greier han ikke det vil han gjerne tynge oss ned slik at vi går svært sakte. Det blir som motbakkeløpet med svært tung sekk. Blir du opptatt av  byrdene  blir du trøtt og svak. Gud ord sier i Heb.12.1-2: Legg av enhver byrde og synden som så lett fanger oss og løp med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss, mens vi ser på Jesus som er troen opphavsmann og fullender.

Knallbra! Vi trenger ikke å bekymre oss for fremtiden, hverken for det ene eller det andre. Vi kan si det til Jesus. Dette tar du deg  av Jesus. Du har all makt. Ingen problemer er for store for deg! Jesus vil vi skal ha fokus på Ham. Jesus     trengte å ha fellesskap med Far sin. Han tok disiplene med seg midt i en hektisk tid og hadde fokus på å samtale med Faderen.Vi trenger det sammen. Vi trenger å koble av turboen. Snakke med Jesus i bønn og la Guds Ord tale til oss. Byrdene blir da fort små, når du er på parti med Han som skapt hele jorden og har all makt!

Jeg har ufrivillig måttet koble av turboen en uke nå. Ryggen sviktet. Jeg har fått god tid til samvær med Jesus. Du snakke om kraftkilde! Jesus oppmuntrer og gir glede. Problemer som jeg har tenkt mye på, er jeg overbevist om at han nå vil ta seg av. Jeg kan slappe av og nyte fellesskapet med troen opphavsmann, Jesus!

Gud vil også gi oss byrder, men de skal være lette å bære. Vi går i åk i sammen med Jesus. Okser gikk ofte to og to med ett åk over skuldrene. Lederoksen gikk innerst og bar de tyngste byrdene. Jesus er vår lederokse. Han bærer de tyngste byrdene for oss. Gud gir oss ikke større byrder enn hva vi klarer å bære! Jesus går alltid sammen med oss.

Du har tilbudet idag. Du kan få legge av alle byrdene hos Jesus og gå jula i møte med takk til Han som aldri svikter. Grip muligheten.

 

God Jul til dere alle!

DSCN0576 (250 x 284)

 

 

 

 

 

 

Sveinung Eskeland