Kina ber for Norge!

«I januar vil Norge være i fokus på en helt spesiell måte. Da vil kristne i Kenya, Kina, Brasil, Tyskland, Israel, USA gå inn i faste, bøye sine knær og rope til Gud for Norge. Og det er ikke få forbedere som har fått Norge lagt på sitt hjerte heller. De teller noen millioner. Nå oppfordres vi til å slå oss i lag med dette fantastiske bedende arbeidslaget og gjøre det samme!» sier Bjørn Olav Hansen, leder i Nasjonalt Bønneråd.

Najonalt Bønneråd har på sine nettsider opprettet en bønnemanual med temaer for hver enkelt dag i fire uker fremover samt en kort undervisning om bønn og faste.

«Over tusen afrikanere setter av januar til bønn og faste for Norge» skriver Knut G. Osland på sine nettsider, og oppfordrer oss alle til å være med på dette viktige felles arbeidet. Videre skriver han:

Pastor Jesse Karanja, som leder et bønnesenter i Kenya, der det bes døgnet rundt året gjennom, har vært i Norge flere ganger. Nå mener han at over ett tusen kristne fra flere afrikanske land vil være med å be og faste for landet vårt i januar. Han kaller aksjonen «Prayer and fasting for the deliverance of the land of Norway» – bønn og faste for befrielse av Norges. Nasjonalt bønneråd oppfordrer kristne til å gjøre januar 2010 til den store bønnemåneden. Ungdom i oppdrag har opprettet nettsida bonnogfaste.no. Hva er det Norge trenger å bli befridd fra og på hvilken måte kan bønn hjelpe?

Brenner det fortsatt?
I mange år var Norge det landet i verden som sendte ut flest misjonærer i forhold til innbyggertallet. Millioner av kristne rundt i verden takker Gud for at nordmenn kom til deres område med det gode budskapet om Jesus. Når brennende kristne fra andre land besøker misjonslandet Norge, blir de ofte sjokkert – både over hvor avkristna landet er og hvor sløve de kristne er. En kinesisk pastor ble spurt hvorfor han var kommet til Norge. Kineseren svarte at det var tre grunner: 1. Han ville takke nordmennene som tente evangeliets ild blant hans folk. 2. Han ville fortelle at ilden fortsatt brenner der. 3. Han ville sjekke om den fortsatt brenner i Norge. Konklusjonen hans var nok at ilden ikke brenner så veldig i Norge for tida.

Gud har sendt forsterkninger!
I Oslo er det minst seksti menigheter som har blitt starta av innvandrere. De fleste at disse har blitt starta de siste ti åra. Mange av disse menighetene ber inderlig for Norge. En menighet jeg besøkte nylig, har bønn fire timer hver morgen – de starter klokka fem i ukedagene og klokka seks i helgene. En vietnamesisk menighet i Groruddalen har bønn og faste hver lørdag. De ber med tårer om vekkelse for Norge. En afrikansk pastor er oppe klokka fire hver morgen og ber i flere timer for byen og landet vårt.
Når mange norske kristnes bønner har stilna, har Gud i sin godhet sendt forsterkninger til landet vårt! Han har planer for gamle Norge!

Gud har unike planer for Norge
Alle som får inn signalene fra Guds Ånd, merker at Gud har en unik plan for lille Norge. Som et av verdens rikeste land, har vi muligheter som få andre har. Til tross for at vi har en rekke problemer på hjemmebane, er det mange nordmenn som er opptatt av å gjøre verden bedre. Vår oppgave som eksportør av gode nyheter og nytt liv, er ikke fullført. Arven fra de åndelige kjempene som bygde landet og spredte Guds godhet videre, venter på en generasjon som er klar til å satse slik de gjorde.

Kolossal kraft i enig bønn
Bønn til Gud, er noe av det viktigste vi kan gjøre for å få Norge inn i Guds plan. Bibelen sier at det er de kristnes ansvar å sørge for at det går bra med stedet de bor. Når Guds folk ydmyker seg, innrømmer sine synder og ber, vil Gud helbrede landet.
Jesus ga store løfter til dem som ber sammen i enighet, og Bibelen slår fast at når mange ber, vil også mange komme til å takke Gud for bønnesvaret. Det fins en kolossal kraft i enhet i bønn.

En Daniel i vår tid
Selv om vi ikke forstår det, har Gud helt tydelig gjort seg avhengig av våre bønner. Alt Gud gjør i verden, kommer som svar på bønn! I Esekiel 22 forteller Gud at alt han trengte for å redde landet, var én person som ville be slik Moses gjorde. Men fordi han ikke fant noen som ville be slik, ble landet ødelagt. Bibelen viser at enkeltpersoner som ber kan forandre hele nasjoner. Daniels bønner utretta mer enn alle spåmenn, åndemanere, drømmetydere og alternative profeter til sammen. Alle keiserne i Babylons store verdensrike i løpet av Daniels sytti aktive år, bøyde seg for Daniels Gud og innrømte at det var Han som hadde makten.
Invitasjonen til å bli Daniel`er i vår tid, går ut til deg og meg i dag. Hvorfor ikke starte nå og la januar bli den store bønnemåneden?