Familiemøte i Gamleskulen i Uskedalen

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til søndagens familiemøte i Uskedalen Gamleskule. (Møtet er altså flyttet fra Malmanger skule i Rosendal).

Tidspunktet blir det samme: søndag 7. februar kl. 17.00.

Velkommen!