TenTro…

Sammen med en rekke andre menigheter i Norge vil også Kristent Fellesskap Kvinnherad denne høsten starte opp med tentro kurs. Oppstartsdato kommer snart…

HVA ER tentro?
tentro en frikirkelig konfirmasjonsundervisning, som du kan velge i stedet for å konfirmere deg kirkelig eller borgerlig. Opplegget bygger på den kristne lære og har denne som rammeverk, i likhet med den norske kirkes undervisning. Men tentro er likevel et annerledes opplegg når det gjelder former og læringsmetoder.

Å velge tentro som din konfirmasjonsundervisning innebærer ingen forpliktelse for deg til det miljøet som arrangerer tentro i ditt nærområde, eller til den menigheten du kommer i kontakt med. Det er heller ikke et krav om å være døpt eller å la seg døpe i forbindelse med tentro. Opplegget har en tydelig kristen profil, og det vil være kristne ledere fra Kristent Fellesskap Kvinnherad som står ansvarlige. Men du er hjertelig velkommen til et år med tentro selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng selv.

HVORDAN ER tentro?
tentro er et opplegg som tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. tentro er bygd for å gi deg opplevelser, erfaringer og inntrykk, ikke bare skoletimer, som du kanskje frykter når du hører ordet ”undervisning.” Hvordan lære noe da?

Undervisningen i tentro er laget for å involvere deg, og la deg oppleve, ikke bare høre på. Det blir deltagelse og aktivitet som engasjerer deg, sammen med virkemidler som er hentet fra din hverdag. Du får se filmklipp du kjenner igjen, musikk fra hitlistene, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser som gjør at du får en god forståelse av det aktuelle temaet, og at du opplever det relevant for deg!

Du vil kanskje bli overrasket over hvor mange elementer fra din hverdag som kan knyttes opp mot nettopp tro og Bibel.

For mer informasjon om tentro anbefaler vi deg å gå inn på tentro sine nettsider HER.

Dato for kursoppstart i Kvinnherad kommer snart – følg med 🙂