Undervisningssiden er opprettet

undervisningDen første undervisningssiden er nå lagt ut under hovedmenyen Undervisning.

Første undervisningstema er Grunnvollen v/ Noralv Askeland. Er det flere tema du ser hadde vært fint å få lagt ut på nett kan du ta kontakt med oss HER.

 

Merk: linken til lydfiler fra møter m.m. er også  flyttet til hovedmenyen Undervisning.