Dåpen – ei enkel handling med grensesprengande åndeleg verknad

Den kristne apostoliske dåpen er ei enkel handling med grensesprengande åndeleg verknad!

Dette illustrerte bibelstudiet har som mål å gi nytt lys og djupare forståing av kva Gud gjer i dåpen. Bibelstudiet er ei hjelp til å få svar på fleire av dei spørsmåla mange grunnar på når det gjeld dåp:

– Kven kan bli døypte?
– Kva er dåpen si rolle i frelsa?
– Kva er samanhengen mellom dåp og tilhøyre til den kristne forsamlinga?
– Kven handlar i dåpen?

 

Rikdommen i dåpen blir granska ut frå vinklingar og deler av Skrifta som ikkje så ofte blir brukt i samanheng med dåp.

Forfatter: Lars Gunnar Solheim / Utgiver: Kristent-Fellesskap i Bergen
ISBN: 978-82-998189-4-0 / Antall sider: 208
Utgivelsesår: 2012

Bestilling: Trykk HER