Lev livet – Jesus i hjemmet

image

“Hjemmet er den viktigste plassen for å leve ut ekteskapet og familieliv på Guds måte. Familien er en byggesteinen i samfunnet, og en avgjørende arena for vekst og utvikling for barn og voksne. Denne konferansen setter folkus nettopp på dette og er en viktig “røst” i denne tiden.”
Kristent Nettverk

Link til konferansen med informasjon og påmelding: www.lev-livet.no