Ungdomssamling i Skeishagen 67, Rosedal. Søndag 24. nov 2013 19:00 – 20:30

20100123_0220_Redigert_W250

Her får ungdom en tilrettelagt undervisning om de grunnleggende spørsmål om det å ha en kristen tro.

Sveinung Eskeland underviser denne søndagen.

Velkommen til Ungdomssamling, Søndag 24. nov 2013 klokken 19:00