Bønnesamling hos fam. Eskeland, Torsdag 12. Desember 2013 20:00 – 21:00

Bønn er utrolig viktig! Når vi ber trer vi like inn for Guds trone, og kan snakke med Den Allmektige Gud om alt vi er opptatt av: Glede, takknemlighet og lovpris, eller kanskje sorg, uro og ønske om Herrens hjelp til rett tid! Bønn er et redskap Herren har gitt oss, for å inkludere oss i den aller største aktiviteten som den treenige Gud holder på med sammen; å velsigne andre på en slik måte at vi selv bli glade og velsignet!

Kom og bli med oss denne bønnekvelden!Bonn_V02