Hvorfor i all verden er jeg her?

imageJa, hvorfor det?…

I høst starter vi opp med en utrolig spennede reise – Målrettet liv (R.Warren).

«Du er ikke et resultat av tilfeldige hendelser. Selv før universet ble skapt hadde Gud deg i tankene, og planla et menighsfylt liv for deg etter sine hensikter. Denne planen strekker seg langt utover de få årene du lever her på jorden. Du er skapt til å leve evig!» – har du tenkt på hva dette betyr for deg?

Ønsker du å være med oss på denne reisen?, og kanskje er det noen du ønsker å reise sammen med? – dere er alle hjertelig velkommen. Ta i så fall direkte kontakt med Olav Røssland (m: 9589 0689 eller olav.rossland@gmail.com).

Boken er delt inn i 6 hovedkapitler som igjen er delt inn i 7 dager. For hver dag du har lest gjennom (ca. 4-5 sider pr. dag) avsluttes det med noen ord om:

  • Til ettertanke…
  • Minnevers fra bibelen…
  • Et spørsmål å grunne på…

Når vi så samles til bibeltime hver 14. dag (se kalenderen for en oversikt) vil vi gå gjennom det vi har lest. Her kan du få en god anledning til å dele hva dette har betydd for deg, få svar på ting du lurer på, samt at vi vil ha litt undervisning rundt de aktuelle temaene som vi har lest hver for oss.

Vi har så langt lest de 7 første kapitlene i boken, som var bokens Innledning.

Torsdag 25. september skal vi ha en felles samtale og bønn utfra kapittel 8-14 som er hensikt nr 1 «Du ble planlagt for å glede Gud.»

Torsdag 9. Oktober skal vi ha neste samtale og bønn utfra kapittel 15-21 som er:
«hensikt nr 2 Du ble dannet for Guds familie.»

Vi gleder oss til å være sammen med deg 🙂