Velkommen til sommerfest i Stokke

sommerfeststokke2009Det var alltid mye fest og glede rundt Jesus. Det første underet han gjorde var å lage vin av vann i et bryllup han var i. Når han beskriver hvordan det er å komme tilbake til Gud, så er det med fest og dans de feirer at den bortkomne sønnen har kommet hjem. Derfor vil vi samles til sommerfest; vi har kommet hjem til Far. Vi feirer Jesus som har seiret over synd, død og forbannelse på korset. Han har stått opp fra de døde og lever i dag. Han har all makt, og reiser opp sitt folk i disse dager for å fullføre misjonsbefalingen: Alle folkeslag skal bli Jesu etterfølgere.

Du vil høre rapporter fra mennesker som har opplevd helbredelser, sett Guds mirakler og fått et nytt liv. Vi vil forkynne budskapet om Jesus som forvandler mennesker og gjenoppretter familier. Vi vil bli bygd sammen som disipler gjennom tjenestegaver som utruster mennesker, slik at enda flere kan bli vunnet for evangeliet. Og vi skal feire Jesus og erfare Den hellige ånds kraft til tjeneste som han har lovet oss som tror.

Når vi gjør dette sammen, blir festen bedre, forståelsen vår dypere og oppdraget vårt klarerer. Hjertelig velkommen til sommerfest på Gjennestad!

Trykk HER  for program, påmelding m.m.