Bønnens kraft

full_kvinne437En interessant lesning av en samtale mellom lege og pasient…

Pasient: «For meg veier Herrens ord tyngst, men jeg forstår jo at du ikke kan bruke Bibelen til å tolke prøvesvar og velge medisiner til dine pasienter. Men bønn er vel et virkemiddel som har sin plass i behandlingen av syke mennesker. Hva mener du om det?» Les mer om samtalen mellom en pasient og hennes lege på Helsenett.no