Innsamling til Julekurver på Filippinene

Vi er takknemlige for at dere hjelper oss i denne store oppgaven også i 2018! Julens glade budskap vil lyde for mange unådde gjennom denne aksjonen!

Allerede i 2006 startet Tone og Noralv Askeland innsamling for å hjelpe fattige familier på Filippinene. Siden 2008 har de hjulpet mange fattige familier med julekurver til jul. De leder vårt misjons- og hjelpearbeid på Filippinene. Det er det landet i verden som rammes flest ganger årlig av naturkatastrofer. Dette går hardest utover de fattige.

Julekurver til fattige har blitt en tradisjon der mange tusen mennesker har fått hjelp de siste årene. Vi er takknemlige for å gi fattige og nødlidende litt ekstra hjelp så de kan feire en verdig jul. Hjelp til fattige er en viktig del av oppdraget med å forkynne evangeliet.

Elvie og Joel Ortiz rapporterer at i 2017 nådde vi over 1000 fattige familier med julekurver og evangeliet om Guds kjærlighet. Landsbyene Samberin og Datu Montawal er to av områdene vi nådde i fjor. Mange av innbyggerne tok imot Jesus som Herre og Frelser, og de er ivrige etter å bli mer kjent med Jesus. Julekurvene gir oss anledning til å komme tilbake til landsbyer og holde bibelstudier, og bidra i utviklingen av lokalsamfunnet.

For 150 kr kjøper du en matpose til en fattig familie på Filippinene. 100 prosent av det som kommer inn går til mat for de fattige.

PRAKTISK INFO: Innsamlingsaksjonen foregår i perioden 24. november – 24. desember 2018. Etter perioden er over stenges julekurv-salget og pengene sendes direkte til Filippinene.

Benytt «Kjøp og betal» på Vipps: 316316