Hjelpen når frem!

hjelpennårfremRapport fra Noralv Askeland, Manila: Vi har nå gitt hjelp til 2500 familier og vil ved ukeslutt passere mer enn 3000 familier. Det betyr at nærmere 20 000 mennesker har blitt berørt av Guds kjærlighet midt i en ubeskrivelig krise. Vi har hatt et fantastisk team fra Norge som har stått på både sent og tidlig. De er nå blitt forsterket med et team fra Kina.

Våre søsken fra Kina har gått rett inn i hjelpearbeidet her i Manila før vi reiser videre ut til basen vår på Mindoro om noen dager. Lastebil etter lastebil har vært innom senteret vårt for å hente hjelpesending til de nødlidende. Det pakkes matvarer og hele huset dufter av såpe og ris.

Vi samarbeider med flere menigheter i flomområdene. De er selv hardt rammet av flommen og har liten mulighet for å hjelpe med det de har. Sosialarbeiderne våre går inn i de aktuelle områdene sammen med lokale folk fra menighetene. De kartlegger behovene og koordinerer med de lokale sosialkontorene slik at vi får gitt hjelp der behovet er størst. Be om styrke for Gemma og Jovelin som gjør en kjempeinnsats disse ukene.

Midt i alt dette går alt det andre arbeidet som vanlig. Bare de syv første dagene i oktober har vi hatt 22 fødsler på klinikken. Av og til er det 2-3 stykker som føder samtidig og Tone må forlate pakkingen av matvarer for å trø støttende til ved fødslene. På Mindoro arbeider Joey videre med fiskerne. Da han samlet dem og delte ut ris var det flere som med tårer i øynene påpekte at han brukte pengene til å hjelpe dem, mens taket på menighetslokalet var lekk flere steder. De fikk høre at mennesker er viktigere enn bygninger og at Gud bryr seg om den som er i nød. Guds kjærlighet får mange praktiske uttrykk der mennesker lever for Herren og ikke for seg selv. Takk for all hjelpen dere sender.

Noralv og Tone