Bønn og faste

Artiklene nedenfor;  Bønnens enorme makt og Faste – hvorfor og hvordan, er hentet med tillatelse fra Knut G. Osland sin nettside.

Bønnens enorme makt

President Obama får du kanskje aldri treffe, men universets mektigste mann har døra åpen.
Lær hvordan du bruker bønnens enorme makt.

Akkurat i det jeg skulle gå ut døra for å gå på jobb, snudde jeg meg og så på bunken med ubetalte regninger. Åtte og et halvt tusen kroner var mye i 1984. Jeg gikk noen steg tilbake inn i gangen, la handa på regningsbunken og sa høyt: «Bli betalt, i Jesu navn!»

Seinere samme dag ringte ei dame jeg kjente. «Herren har bedt meg gi deg det du trenger for å betale regningene dine. Hvor mye trenger du?» Dagen etter kom sjekken i posten. 8600 kroner. I et brev som lå ved, sto det: «Kjøp dere noe godt for resten!»

Kan ikke tvile mer
Hvis en mann løper gjennom en urskog med ei løve etter seg, og det faller en kokosnøtt ned og treffer løva i hodet så den svimer av, kan det være tilfeldig. Men hvis hundre menn løper med hundre løver etter seg, og det faller hundre kokosnøtter ned og treffer alle løvene i hodet, er det ikke tilfeldig. Slik er min erfaring med bønn. Jeg kan rett og slett ikke tvile på bønnens makt lenger. Hver uke opplever jeg så konkrete svar på ting jeg ber Gud om at bønn er det absolutt mest spennende jeg gjør. Jeg får ikke alltid det jeg har bedt om, men jeg har fått altfor mange bønnesvar til å kunne tro at det er tilfeldig.

Bønnetimen
For over tjue år siden skreiv Aril Edvardsen et lite hefte han kalte TIMEN som forandrer verden – og deg selv. Der viser han at gjennom historien har det vært vanlig for kristne å sette av en time til bønn daglig. På den måten har de dratt Guds godhet ned over landet sitt. Sør-Korea er ett av eksemplene på land som har opplevd en enormt positiv utvikling som svar på kristnes inderlige bønner siden midten av 1900-tallet. Evangelisten fra Kvinesdal, som selv i løpet av sine femti år i tjeneste fikk hjelpe hundretusener av mennesker til et bedre liv – ved Guds kraft, skriver: «Bønn har alltid vært den viktigste delen av mitt liv». «Det er gjennom bønn i lønnkammeret at visjonene kommer fra Herren, gis næring, og til slutt får sin oppfyllelse i den synlige åpenbare verden», skriver han et annet sted i boka. I tillegg til å utfordre oss på prioriteringene våre, foreslår Edvardsen at vi bruker 10 minutter på hver av de seks temaene i Fadervår i den daglige bønnetimen. Jesu spørsmål til Peter går igjen som en utfordring gjennom hele heftet: «Klarte du ikke å våke en eneste time?» (1).

Lukk døra!
De nærmeste vennene til Jesus skjønte at bønn var viktig for Jesus. «Lær oss å be!» ba de (2). Lukas forteller at Jesus ofte trakk seg tilbake til ensomme steder for å be (3). Han ba om morgenen før de andre sto opp, og det hendte at han brukte hele netter i samtale med Far (4). Alt han gjorde, var noe Far viste ham at han skulle gjøre (5). Han var avhengig av tett dialog for å kunne utføre miraklene.
Jesus sa at Gud gir gode gaver til den som ber (6). Bønn er først og fremst fellesskap og dialog med Gud, og han er interessert i alle områder av livet vårt. Bibelen oppfordrer oss til alltid å be og takke Gud under alle forhold (7). Å be mens en holder på med andre ting gjennom dagen, er en veldig god vane. Samtidig er det viktig å sette av tid der vi gir Herren vår hele og fulle oppmerksomhet: «Når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg», sa Jesus (8).

Ikke gi deg!
I undervisninga om bønn, oppfordrer Jesus oss til å be med tro og pågåenhet (9). Han skryter av folk som ber freidig og ikke gir opp (10), og han forteller flere morsomme historier med samme poeng (11).
Når vi tenker på hvor stor, sterk og suveren Gud er, er det naturlig å være beskjedne og forsiktige når vi ber. Vi har gjort så mye galt, hvordan skal vi i det hele tatt våge å snakke til Gud? Det er tre ting som gjør at vi kan komme modig fram for Universets trone:
Ved å tro på det Jesus gjorde på korset, blir vi fullkomne i Guds øyne
Gud har lovet oss mange ting som han vil at vi skal ha
Når vi ber i Jesu navn, er det hans konto som gjelder, ikke vår

Bygg en livsstil!
Det er flott å gjøre et bønne-stunt av og til, men det er bedre å bygge en bønne-livsstil over tid. Å stå opp ett kvarter tidligere om morgenen for å snakke med Far, kan gjøre STOR forskjell i hverdagen! Hvis en finner det vanskelig å be aleine, kan en gjøre avtale med noen om å «møtes» på Skype, for eksempel. En pastor jeg møtte, fortalte om enorme forandringer i livet, fordi han hadde begynt å be en time hver morgen «sammen med» 5-6 andre via internett.
Du har åpen audiens. Når som helst og hvor som helst kan du snakke til han. Han hører deg og er klar til å sette himmel og jord i bevegelse for å forandre din verden.
Bibelen viser at vi i stor grad kan bestemme selv hvor nær Herren vi skal leve. Jesus står og banker på døra vår. Hvis vi hører stemmen hans og åpner, kommer han inn for å være sammen med oss! (12)

1 Markus 14,37
2 Lukas 11,1 og videre
3 Lukas 6,2
4 Lukas 6,12
5 Johannes 5,19-21
6 Matteus 7,11
7 Efeserne 6,18 og 1 Tessalonikerne 5,18
8 Matteus 6,6
9 Lukas 11,5-9
10 Matteus 8,5-13 og 15,21-28
11 Lukas 18, 1 og videre
12 Johannes Åpenbaring 3,20

(Kilde og tillatelse: Knut G. Osland, 14.01.2010)

Faste – hvorfor og hvordan?

Til alle tider har folk som kjenner Gud brukt faste for å forsterke bønnene sine. Hva er vitsen med faste og hvordan gjør vi det?

Bibelen sier ikke så mye om hvorfor fasten virker, men slår fast at den gjør det. Jesus fortalte at det var visse situasjoner som bare kunne løses ved bønn og faste (1). Han nevnte faste blant de ting Gud vil lønne oss for at vi gjør (2). Selv kom han full av kraft ut av sine 40 dager i faste – før han begynte sin offentlige tjeneste (3). Jesus forutsatte at disipler faster (4), og Det nye testamente viser at de første kristne ofte fastet og ba.

Hva er faste?
Den vanligste formen for faste i Bibelen, innebærer å kutte ut all mat i én eller flere dager, og bare drikke vann. Men det fins også eksempler på delvis faste. Det vil si at en kutter ut bestemte typer mat. Profeten Daniel spiste bare frukt og grønnsaker i tre uker (5). Enkelte praktiserte også total faste (6). På dronning Esters tid, da alle jødene i Perserriket sto i fare for å bli drept, ba hun alle jødene i borgen Susa om å la være å spise og drikke i tre dager (7). De som har greie på det sier at en ikke bør la være å drikke mer enn tre dager i strekk. Folk med helseproblemer bør rådføre seg med lege før de faster i det hele tatt.
Bibelen viser at faste også kan omfatte å kutte ut andre ting, for eksempel sex (8). Jeg kjenner flere som har kuttet ut TV, aviser og andre ting i en periode, som en del av fasten.

Hvorfor faster vi?
Faste er ikke sultestreik! Vi faster heller ikke for å gjøre oss fortjent til å få svar på våre bønner. Når vi faster, viser vi at vi mener alvor med vår bønn. Å se Guds vilje skje er så viktig for oss at vi er villig til å gi opp noe som betyr mye for oss. Fasten legger trykk bak bønnen. Vi blir mer fokusert, og det at vi ikke spiser minner oss på hvorfor vi faster.
Jesus fortalte oss at kroppen vår er svak og kan hindre oss i å be og å holde oss våkne når det gjelder. Apostelen Paulus fortalte at å følge Jesus for ham innebar å overvinne seg selv og tvinge kroppen til å lystre (9). Vi står i en daglig kamp mellom ånden og «kjøttet». Faste hjelper oss å vinne og opparbeide en åndelig sjøldisiplin.
Mange erfarer at de åndelige sanser blir mer skjerpa når vi faster. Spesielt etter de første tre dagene, når den verste sulten har gitt seg, oppleves det lettere å høre Gud og skille ut Åndens signaler.

Bønn uten faste er bedre enn faste uten bønn
Mange kjenner at det er vanskeligere å be når de ikke spiser – spesielt i starten. Da er det bedre å sette av noen timer i bønn uten å faste, enn å faste uten å be. Hvis en ikke er vant til å bruke mye tid i bønn, kan det være lurt å lære dette før en begynner å faste. I Jesaja 56 sier Gud at han vil la oss glede oss i hans hus, der vi kan be. Glede og bønn hører altså sammen!
For flere av dem som fasta på bibelens tid var det et element av sorg forbundet med fasten. De sørget over den fortvilte situasjonen til mennesker de var glade i, og over at nasjonen ikke samarbeida med Gud (10). Daniel skriver at han sørget i tre uker – de tre ukene han var i delvis faste (11).

Fasten Gud vil ha
Hele kapittel 58 i profeten Jesajas bok handler om faste. Først sier Gud at fasten ikke har noe effekt hvis vi ikke vil ta oppgjør med synd. Så forteller han at den fasten han vil ha ikke er «en dag da mennesket plager seg selv og henger med hodet». Nei, hensikten med fasten er at vi setter undertrykte fri og sørger for de fattige. Når vi slutter å peke finger, snakke vondt om andre og i stedet gir til de fattige, skal Herren svare oss og gjøre store under.
Motivene, fokuset og målet med fasten, er altså viktig.

Livsstil
Å ta en dag eller flere i faste, for av hele hjertet å snakke med Gud, vil gjøre stor forandring for mange. Bønn og faste løfter oss ut av åndelig sløvhet og åpner fastlåste situasjoner. Enda viktigere enn å ta en fastedag av og til, er å utvikle en «fastende livsstil». Jesus fortalte at det viktigste i livet er å ta tid til å lytte til han (12). Når vi ofrer noe av det som føles viktig i en travel hverdag, for å være aleine sammen med Jesus, kjøper vi tid til det beste. En liten stund med Jesus* daglig, er et veldig godt utgangspunkt for et helt liv i fellesskap med han. Da blir vi kanskje også sultne på en dag eller flere i faste, for å konsentrere oss helt om Jesus og be om at hans vilje skal skje på jorda.

Her er tre vers fra sangen
En liten stund med Jesus

En liten stund med Jesus, å hvor den jevner alt.
Så lyst og lett blir livet som før var mørkt og kaldt.
Når jeg blir trett på veien av alt som møter meg, –
en liten stund med Jesus, og alt forandrer seg.

En liten stund med Jesus, å hvilken fred den gir,
når hjerteløse dommer som salt i såret svir.
Når misforstått og motløs jeg selv fra venner går.
En liten stund med Jesus, den leger alle sår.

En liten stund med Jesus den bringer kraft med seg,
den gir meg lyst å vandre på Herrens viljes veg.
Den gir meg mot å leve og lide for hans navn,
og sjelen får en forsmak på hvilen i hans favn.

Markus 9,29
Matteus 6,17-18
Lukas 4,14
Matteus 9,15. I Matteus 6 bruker Jesus flere ganger uttrykket «Når dere faster»
Daniel 10,2-3
Apostlenes Gjerninger 9,9 og
Esters bok 4,16
1. Korinterbrev 7,5. King James-bibelen nevner både faste og bønn her: that ye may give yourselves to fasting and prayer
1. Korinterbrev 9,27
10  Nehemja 1,4 osv. og Daniels bok
11  Daniel 10,2
12  Lukas 10,42 (Levende Bok): «Det er virkelig bare en sak som det er verd å være opptatt med. Maria har oppdaget det…» Hva var det Maria gjorde? Vers 39: Hun «satte seg ned for å høre hva Jesus skulle si.»

(Kilde og tillatelse: Knut G. Osland, 05.01.2011)