De 5 T-ene

Vi vil hele tiden Tale evangeliet til mennesker, Tilbe Jesus, Tilhøre hverandre, Trene nye og Tjene med Guds kjærlighet overalt der vi går!

Gud har skapt et stort mangfold i blant oss. Vi er en menighet med søsken fra mange nasjoner. Vi er cellegrupper satt sammen av folk i ulike livssituasjoner og livsfaser; tenåringer og studenter, enslige og barnefamilier, yrkesaktive og pensjonister.

Og Herren har delt ut ulike personligheter, ulike kall, gaver og utrustninger. Alle ulikhetene utgjør en viktig del av den helheten Gud ønsker!

Samtidig er det noen verdier som er like viktige for alle som er disipler av Jesus. De gjelder enten man er husmor i Beijing, bussjåfør i Buenos Aires eller skoleelev i Kvinnherad. De er viktige verdier fordi de uttrykker sentrale sider av Jesu liv og Jesu befalinger.

For å gjøre det lett å huske har vi summert disse verdiene opp i 5 ord som alle begynner med en T:

TILBE

Å tilbe Gud er vår første prioritet! Enten det gjelder vår personlige vandring, samlinger med gruppen din eller gudstjenesten på søndag: Vi er tilbedere! Og vi kommer alltid til å være det, i himmelen, til evig tid! Far søker tilbedere, og det er vår glede å få være det han søker.

Og så er det slik at når den viktigste prioriteten får komme først, så vil det hjelpe oss i de andre sidene av oppdraget. Det betyr at noe så «ikke-produktivt» som å tilbe, er helt sentralt for å være effektive i å fullføre oppdraget!

TILHØRE

Vi er alle lemmer på Jesu kropp og han er hodet. Siden det er ètt legeme, som består både av hode og kropp, kan jeg ikke velge å forholde meg bare til hodet, Jesus, men ikke til kroppen hans, menigheten. Og hele kroppen (ikke bare hodet) er Jesus; det vil si at når jeg har fellesskap med søsken, så er det Jesus jeg møter.

Dette fellesskapet må få et praktisk uttrykk. For menigheten i Kvinnherad betyr det for eksempel at alle bør være en del av en cellegruppe. Der er man overgitt til et fellesskap og et arbeidslag av søsken. Der er det åndelige mødre og fedre, der opplever man omsorg og tilsyn, der kan man få og gi. Og fordi fellesskapet er bygget på åpenbaringen av Jesu kropp, er det noe som holder både i gode og onde dager.

TRENE

Jesus sier at hans disipler skal lære hverandre å holde alt det han har befalt. Sammen trener vi på å følge ham på alle områder av livet. Det gjelder både karakter og indre liv, og det gjelder utrustning og gaver. Vi hører Jesu befalinger både gjennom Guds ord i Bibelen og ved Den Hellige Ånd. Enten vi kommer sammen to eller tre, i hjemmene eller til gudstjeneste vil vi høre hva Herren har å si til oss – vi er jo hans etterfølgere! Vi trener på å følge ham og gjøre hans gjerninger.

TJENE

Jesus gav alle disipler et eksempel da han vasket apostlenes føtter; han var kommet for å tjene! Og så sa han: «Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. ..Slik jeg har mot dere, skal også dere gjøre.»

Jesus vil gjøre oss til Givere – ikke Forbrukere. Det handler om å legge ned sitt eget liv og om å ofre av seg selv. Det handler om å ta ansvar; et tegn på modenhet. Når vi lever fellesskapsliv er mulighetene til å tjene mange, og mangfoldige!

TALE

Vi er sendt av Jesus for å forkynne de gode nyhetene om Guds rike. Ved Jesu død og oppstandelse er himmelriket kommet nær! Alle som bøyer seg for Kongen kommer inn i riket! Evangeliet er ikke bare ord. Vi er sendt for å gjøre Jesu gjerninger ved Åndens kraft; helbrede de syke, kastet ut onde ånder og sette fanger i frihet.

Vi har fått dette oppdraget sammen! Cellegruppen er et arbeidslag som jobber sammen for å nå sitt nettverk av kontakter. Og så har Jesus har satt evangelister i blant oss. De er der for å utruste oss, både som enkeltpersoner og grupper.