Skjønner du det du leser? – et bibelforum for deg som lurer…

Da sa Ånden til Filip: Gå dit bort og hold deg nær til den vognen!
Filip løp da borttil, og hørte at han leste profeten Jesaja, og sa: Skjønner du det du leser?
Han svarte: Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg? Og han ba Filip stige opp og sette seg sammen med ham.
(Apg. 8:29-31)

Bibelhistorien ovenfor handler om Filip sitt møte med den etiopiske hoffmannen ute i ødemarken. Et hverdagslig møte som for hoffmannen førte til en radikal livsendring da han fikk se den levende Guds sønn – Jesus Kristus. Rett og slett fordi Gud kalte noen ut i ødemarken for å rettlede et menneske i sin undring over det han leste.

Skjønner du det du leser? – er et bibelforum hvor du kan legge inn spørsmål i forhold til det du har lest om i bibelen.