Menighet – hva er nå det?

Velkommen til Kristent Fellesskap Kvinnherad from Kristent Fellesskap Kvinnherad on Vimeo.

 

«Kaffikopper og blingser med ost og skinke eller en god middag, latter og glede, arbeidstegninger og husmaling, klesvask og rydding, studiegrupper og Guds Ord, bønn og lovsang, nytt plaster, snørr og gørr. Alt er en del av hverdagsfellesskapet som deles i menigheten Kristent Fellesskap på Stord. Her kommer vanlige kristne sammen for å dele livets sorger og gleder. De dagligdagse tingene inngår som en del av å leve menighet. Menigheten vår er for Gud og er ikke noe vi går i, men noe vi lever og er.»

Kristent Fellesskap Stord

Er ikke beskrivelsen til våre venner på Stord en fin beskrivelse 🙂

 

Å forstå hva mengihet er
… handler om å se mer av Guds evige plan. Bibelen forteller oss at da Gud skapte verden, så skapte han mennesket i sitt bilde. ”Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss!”(1). Mennesket ble skapt til å være et uttrykk for et fellesskap. Et avbilde av det fantastiske fellesskapet i den treenige Gud. Videre forteller bibelen oss at alt som er skapt er til for Gud.(2) Guds plan for mennesket har fra evighet vært at det skal uttrykke hans liv og leve til hans ære. Å forstå hva menighet er handler om å forstå hva som er Guds evige plan for alle mennesker han har skapt!

Menigheten er Guds lengsel og Guds idé.
Den er ikke funnet opp av mennesker, men den har sitt utspring i Guds hjerte. Menigheten er en familie for Gud. Menigheten er en bolig for Den Hellige Ånd. Menigheten er et folk som er satt til side for Gud og som lever for han. Menigheten er et fellesskap av mennesker som har opplevd Gud nåde. Menighet er et fellesskap av mennesker som har møtt Jesus og som sammen ønsker å leve under Hans styre.

Menigheten er Guds hus.
Det er stedet hvor den viktigste ambisjonen er – la Guds vilje skje! Menigheten er bygget opp av mennesker, av levende ”menneske – steiner” som blir bygget sammen til å være en bolig for Gud i Ånden. Guds hus – menigheten, er et sted for fellesskap mellom mennesker, og mellom Gud og mennesker, et sted hvor alle mennesker kan komme og leve et liv i Guds nærvær. Et sted hvor Gud er nær og hvor mennesker lever med Ham i fellesskap og tilbedelse(3)

Menigheten er en familie for Gud.
Det er ikke en bedrift, slik at folk kan bli oppsagt. Eller en organisasjon hvor medlemskap er det som binder folk sammen. Å bli en del av en menighet er å bli født på ny og få Guds gener på innsida. Menighet er mennesker som er bundet sammen med blodsbånd, med Jesu eget blod som gir tilgivelse og nytt liv. Det er å kjenne Gud som Far. Det er å høre sammen på grunn av kjærlighet fra Gud. Menighet er vennskap og varme relasjoner. Det er å stå sammen i gode dager og i utfordrende situasjoner. Menighet er å leve livet sammen som Guds familie.(4)

Menigheten er et sted med Jesus i sentrum.
Menighet er mennesker som på tvers av rase, alder, kjønn, utdanning og interesser har funnet nåde og livet hos Jesus Kristus, og som sammen ønsker å gjøre ham synlig. Det er mennesker som er etterfølgere av Jesus og som overalt lever ut det nye ”Jesus livet.” De er etterfølgere og disipler. Jesus er kongen, forbildet og redningsmannen. Han er livet med stor L og han er den alles beundring er rettet imot. Han er den som blir elsket og trodd og som alle setter sin lit til både for livet nå og for framtiden. (Kol3,11)

Menigheten er et hverdagsfellesskap.
Det skjer ikke på bestemte tider på bestemte steder i bestemte former, men det er et LIV som leves overalt. Menighet er å leve livet i Guds rike. Det er å oppdage at Jesus er den som er kongen og å leve overalt hvor du er på kongens måte. Derfor er menighet og hverdager nøye sammenvevd. Menighet skjer i hverdagen. Menighet er å leve Jesusliv i vennskap og å leve familieliv for Gud. Det er å behandle medmennesker med respekt og kjærlighet og å være trofast mot dem en lever livet sammen med. Menighet er caféliv og arbeidsliv, det er familieliv og studietilværelse, det er kjæresteliv og liv i ekteskap. Menighet er å leve ut hele livet på Jesus sin måte.(5)

Menigheten bringer Guds liv til verden.
Menigheten er mennesker som er ambassadører for Guds rike. Mennesker som arbeider for at rettferdighet skal skje. Som er opptatt av hva som skjer omkring dem. Som ikke går med på at urettferdighet, fattigdom og sykdom skal ødelegge livene til mennesker rundt dem, men som bruker livene sine for at omgivelsene deres skal få oppleve Guds frelsende kjærlighet. Der menigheten er bringes Guds fred til verden.(6)

 

1:  1.Mos 1:26
2:   Kol 1:16
3:   1.Tim 2:15 og  1.Pet 2:4-5
4:   Ef 2:19 og Rom 8:14-17
5:   Kol 3:12-23
6:   Ef 2:10, Tit 2:14 og Jak 3:17-18

(Skrevet av Håvard Kjøllesdal)