Vår visjon – verdier

HerrensHerlighet

Guds hovedvisjon uttrykt slik Gud selv sier det:

Hele jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet dekker havets bunn.

Hab 2:14

Gjennom Guds hovedvisjon har Gud gitt oss et lokalt uttrykk av Hans visjon:

Kristent Fellesskap Kvinnherad ønsker å være et levende uttrykk av Jesus Kristus blant våre medmennesker.

Våre verdier.

Gud visjon for oss synliggjøres gjennom våre verdier for vårt arbeid i menigheten:

1. SAMFUNN
Prinsipp: Vi er kommet inn i den nye pakt ved Jesu død og oppstandelse. Ingen skal stå alene.
Praksis: Alt vi gjør bygger på relasjoner og tillit til Gud og mennesker. Vi lever i lyset, og i trofast kjærlighet til hverandre. Alle kristne er en del av Jesu legeme.

2. BIBELEN ER GUDS ORD
Prinsipp: Hele Bibelen er inspirert av Gud, og danner grunnlaget for liv og lære
Praksis: I alle spørsmål vi møter vil vi spørre: Hva vil Gud, og hva sier Bibelen? Vi søker i Guds ord for å finne svar og underordner oss Ordet og den apostoliske læren. Forkynnelsen av Ordet har en sentral plass i samlingene.

3. TJENESTE
Prinsipp: Alle kristne er tjenere for Gud og mennesker. Vi er kalt til å tjene i Den hellige ånd
Praksis: Alle skal få trening og hjelp til å tjene. Nådegaver, evner og anlegg er gitt oss av Gud for at vi skal tjene ham og hverandre. Alle kristne har et ansvar i å bygge opp de andre gjennom å tjene der det er behov.

4. DISIPPELSKAP
Prinsipp: Enhver kristen er en disippel. Familierelasjonene er måten å trene hverandre til modenhet i Kristus.
Praksis: Alle kristne skal leve i en menighet og være underordnet et lederskap. Alle er vi i en prosess av å lære og gjøre det Jesus har befalt oss. Vi er lærevillige og underordner oss hverandre i lydighet mot Kristus.

5. HENGIVENHET
Prinsipp: Gud vil ha tilbedere som tilber Ham i ånd og sannhet.
Praksis: Lovsang og tilbedelse har en sentral plass i alle samlingene. Alle ber regelmessig alene og sammen med andre. Vi sier nei til oss selv, og er villig til å lide for evangeliets skyld. Vi takker Gud under alle forhold.

6. EVANGELISERING
Prinsipp
: Alle kristne er kalt til å være vitner om Jesus.

Praksis: Vi vil aktivt søke de fortapte. Vi vil vokse gjennom menighetsplanting og celledeling. Multiplikasjon på alle nivå i menigheten er måten å vokse på. Kvalitet og kvantitet går hånd i hånd. Budskapet er evig, mens uttrykksformen varierer.

pdficon Last ned som PDF-fil HER