Våre vitnesbyrd

…er personlige erfaringer – vitnesbyrd om du vil – den enkelte av oss har erfart og opplevd sammen med Gud. Historiene er forskjellige, men ett har de alle til felles; Gud har åpenbart seg for dem ved vår frelser Jesus Kristus og livet har aldri blitt det samme!

«Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri» (Joh. 8:36)

SveinungEskeland01
Sveinung Eskeland

Jeg er 44 år , gift med Inger og har 4 barn fra 7-15 år. Vi bor i Skeishagen i Rosendal, og til daglig jobber jeg som privatpraktiserende fysioterapeut. I fritiden trives jeg og familien med ulike fritids aktiviteter som ski, sykling og fjellturer.

Jeg vokste opp i Sauda. På ungdomskolen bestemte jeg meg for å bli kjent med Jesus. Det kristne skolelaget ”Gnisten”  var en god plass å bli kjent med Jesus og andre kristne.

I 1994 flyttet Inger og jeg til Rosendal. En flott bygd vi trives godt i. Etter noen år  bestemte vi oss for at vi ønsket at forholdet til Jesus skulle være mer levende. Vi skjønte at vi måtte la Jesus slippe til gjennom at vi brukte tid i bønn. Det ble begynnelsen på et spennende liv i sammen Den Hellige Ånd. Livet med Jesus ble helt nytt for oss. Bibellesningen ble kjempegøy. Store mengder av kristent litteratur og undervisning på CDer ble  konsumert. Nådegaver kom i funksjon gjennom at vi opplevde at Gud kunne tale til oss gjennom tanker, ord og bilder han gav oss.

Livet etter dette har aldri blitt det samme. Det er rett og slett spennende og tilhøre Jesus. Livet med en levende Jesus gir mening og håp hver dag. I dag tror jeg at Bibelen er Guds ord. Han taler sin vilje til oss gjennom den. Jeg diskuterer ikke med Gud om Han har rett i det Han har skrevet. Han er Sjefen! Jeg Bøyer meg for det som står skrevet selv om det kan være ting jeg ikke alltid forstår.

Jeg og familien tilhøre Kristent Fellesskap Kvinnherad. Jesus sier i sitt ord at Han er hodet for legemet og at vi kristne er legemet. Jeg ønsker at jeg skal være akkurat den delen av legemet Jesus vil at jeg skal være. Mitt ønske er at Hans vilje med mitt liv skal være det liv jeg lever. Jeg greier ikke dette selv! Heldigvis har Jesus sendt den Hellige Ånd som vil hjelper meg. Mine venner i Kristent Fellesskap vil være deler på legemet som bryr seg om meg og jeg for lov til være noe for de. Det er godt å tilhøre Jesus gjennom hans legeme.

Jeg vil til slutt si at jeg frykter ikke framtiden. Mye flott skjer men også mye trist skjer. Men Jesus sier: Frykt ikke, jeg er  med dere alle dager inntil verdens ende. Jeg tror Han på det! Det gir meg framtid og håp.
Jeg gleder meg til resten av mitt liv i sammen med Jesus!

Sveinung.