Vår historie

Vår historie i Kvinnherad startet i 2005 hvor vi inviterte ledere fra Kristent Nettverk til å undervise i temaet Grunnvollen. Gud knyttet gode og nære bånd mellom flere personer rundt om i Kvinnherad i denne perioden. Med stort og smått ble vi 24 personer som siden knyttet oss til brødre og søstre i Kristent Fellesskap på Stord.

Kristent Fellesskap Kvinnherad ønsker å være et levende uttrykk av Jesus Kristus overfor våre medmennesker.

Guds visjon for oss er at vi skal være et levende uttykk av Jesus Kristus for våre medmennesker i Kvinnherad. På dette grunnlaget ble Kristent Fellesskap Kvinnherad etablert som selvstendig menighet i juni 2009 hvor Olav Røssland og Sveinung Eskeland ble satt inn som eldste i menigheten.

Vi er en del av en stor sammenheng – Guds legeme!

Kristent Fellesskap Kvinnherad jobber i et nettverk med mange menigheter organisert gjennom stiftelsen Kristent Nettverk. Kristent Nettverk er altså ikke et kirkesamfunn, men et arbeidslag av menigheter og ledere som er knyttet sammen gjennom en felles visjon om å se Jesus få menigheten på sin måte.

Kristent Nettverk ledes av vår apostel, Noralv Askeland sammen med de andre tjenestegavene (Ef. 4:11-16). I Norge er det over 20 menigheter med i nettverket, og flere er under etablering.

Gjennom Kristent Nettverk har vi felles veiledning og rådgivning, og driver et felles forum for misjon og diakonalt arbeid i blant annet Filippinene, India og flere andre land. Kristent Nettverk gir ut blant annet bladet FOLK, arbeider med ledertrening og arrangerer konferanser. Du kan også lese mer om Kristent Nettverk i FOLK nr. 4, 2004.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss om det som måtte ligge deg på hjertet.