Kristent Fellesskap Kvinnherad

Nærhet og fellesskap

- fordi det betyr så mye, og gjør noe med oss.

KF-Kvinnherad følger nasjonale- og lokale råd, regler og anbefalinger. Basert på dette har vi presisert noen regler for våre samlinger.

  • Hver enkelt må ta ansvar og lese gjennom og forholde seg til reglene
  • Følge den obligatoriske registreringen før fremmøte - helst senest dagen før møte (se kalenderen


Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Vil du være med å lese bibelen på ett år?


Erling Thu inviterer deg med på å lese gjennom Bibelen på ett år. Sammen kan vi dele med hverandre det vi oppdager og lærer når vi leser.


Vi har en egen Facebookgruppe for oss som ønsker å være med, hvor vi kan oppmuntre hverandre i lesingen og dele ut fra det vi leser. Her kan du bli med i gruppa: Bibelen dag for dag i 2022 | Facebook


Grip anledningen!

Kristent Fellesskap Kvinnherad er en husmenighets-bevegelse knyttet til Kristent Nettverk, og består av kristne venner fra hele Kvinnherad kommune. 


Jesus sa: Jeg kaller dere venner - enten man har snubla og falt, eller opplevd at livet, familien eller helsa er i ferd med å rakne - eller lever et helt vanlig og godt liv. Jesus inkluderer alle. 


For Jesus er det viktig at vi alle blir sett, elsket og er trygge. Jesus ønsker fellesskap og samhold - fordi det betyr så mye, og gjør noe med oss! 


I stor takk til Jesus, har vi derfor åpent hus hver uke med godt fellesskap, glede og oppmuntring - også for deg som bare vil være til stede og lytte. Sjekk kalenderen for tid og sted. 


Velkommen til åpent hus - en åpen menighet! Send gjerne en melding hvis du lurer på noe.


Les mer om reglene og obligatorisk registrering av fremmøte i forbindelse med korona-pandemien.


TIPS...

Øverst til høyre i kalenderen kan du velge mellom uke-, måned- eller agenda-visning. Ser du ikke dette i stående skjerm-modus på mobilen/nettbrett,  kan du forsøke å legge den i liggende modus for en bredere skjerm-visning. Send oss en melding hvis problemer.